Make Assets Perform

Reliasset indgår strategisk samarbejde med nogle af Danmarks mest prominente virksomheder

Reliasset har sammen med BIOFOS, Energinet, N1, Ørsted, Sund & Bælt og Københavns Lufthavne etableret foreningen Asset Management Danmark. I den forbindelse skal Reliasset stå for sekretariatsfunktionen, som omfatter både en administrativ og faglig del. Den administrative del består i at varetage de administrative forpligtelser i at drive en forening, hvor den faglige del skal drive asset management aktiviteterne, herunder afholdelse af netværksmøder, kurser og konferencer. Asset Management Danmark er en ung forening med opstart i 2019, hvis formål er at:

• Udbrede kendskabet og forståelsen for asset management ud fra internationale anerkendte standarder og principper (ISO 55000)

• Udvikle og dele viden og erfaringer med asset management på tværs af sektorer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner

• Fremme internationale samarbejder om at videreudvikle asset management

Foreningen skal derudover være med til at fremme udviklingen af asset management i Danmark gennem et tæt samarbejde med danske uddannelsesinsitutioner, således at der bliver uddannet akademikere med kompetencer indenfor fysisk asset management, og på denne måde bistå Danmark i at stå i spidsen for den grønne omstilling. Mere information om Asset Management Danmark kan findes på deres hjemmeside eller LinkedIn:

Asset Management Danmark Hjemmeside

Asset Management Danmark LinkedIn 

Hvem er vi?

Vi er en dansk konsulentvirksomhed, som rådgiver indenfor asset management. Vi tilbyder rådgivning på blandt andet følgende områder: vedligehold, risikoanalyser, implementering af asset management planer og hjælp til asset management certificering.

Vi har over 13 års erfaring med asset management, og dette er det eneste fagområde vi arbejder med.