Search form

Asset management

Med asset management får virksomheden mulighed for at få skabt størst mulig værdi af sine fysiske anlægsaktiver. Asset management er et stadigt voksende begreb i de danske virksomheder, men hvordan skaber det egentlig værdi?


Asset management tager udgangspunkt i virksomhedens strategiske målsætninger, og optimerer alle beslutninger og processer over anlæggenes livscyklus fra køb til bortskaffelse, med henblik på at sikre den optimale værdiskabelse for virksomheden.

Dette opnår virksomheden ved at opbygge et asset management ledelsessystem, som sætter den i stand til at styre fordele, omkostninger og risici samtidigt med at virksomheden kan opnå den ønskede balance mellem kort- og langsigtede mål.

De fleste virksomheder tager udgangspunkt i ISO 55.001 standarden i deres tilgang til asset management. ISO standarden har fuldt berettiget fundet globalt indpas. For at opnå den ønskede værdiskabelse, skal virksomheder dog have en tilgang til asset management som er både bredere og dybere, end hvad der kan beskrives i en generisk standard.

Hvad betyder det for jeres virksomhed?

Gennem arbejdet med asset management får man skabt et fællessprog samt koordinering omkring virksomhedens anlægsaktiver - fra direktøren og ned til den enkelte teknikker.

Hos Reliasset tager vi hånd om hele asset management processen på tværs af faglige og organisatoriske skel. Vi hjælper med at skabe et veldokumenteret overblik, så I får nemmere ved at implementere en risikostyring, der både forudser fremtidige problemer, og løser de akutte der måtte opstå.

Med over 13 års erfaring med blandt andet GAP-analyser og asset management kurser, har vi hjulpet mange af Danmarks største virksomheder med implementeringen af asset management.

Lad Reliasset hjælpe jer med at få sat fokus på klare forretningsmål og få skabt klar sammenhæng mellem strategi og udførelse, og lad asset management skabe resultater for jeres organisation!

Ønsker du at blive medlem af foreningen Asset Management Danmark, hvor Reliasset fungerer som sekretariatsfunktion, kan du klikke her